Bioquímica i diabetis

Curs nou!

Què és la diabetis des del punt de vista bioquímic? Quines reaccions químiques indiquen la presència de dita malaltia? Quina part experimental es pot ensenyar a l’alumnat de secundària relacionada amb la diabetis? Per contestar aquestes preguntes i més cal .... "Una introducció a la bioquímica dels hidrats de carboni i de les proteïnes".

En aquest curs es farà una aproximació tot des d'un punt de vista pràctic a l'estudi de la diabetis, tipus, quin paper juguen la insulina i la glucosa etc. per aplicar-ho a l'ensenyament secundari (ESO i batxillerat)

Perfil del professorat

Biologia, Química

Cursos

3r-4t ESO, Treball de recerca
1r Batxillerat, 2n Batxillerat

Objectius del curs

-Aprendre a dissenyar experiments per mostrar la bioquímica relacionada amb la malaltia de la diabetis i així poder-los portar a l'aula.
-Millorar la formació del professorat

Continguts

Introducció teòrica (4h):

  •         Bioquímica dels hidrats de carboni i proteïnes.
  •         Glucèmia i insulinèmia.
  •         Què és la diabetis? Diabetis tipus 1, tipus 2 i tipus gestacional 
  •         La insulina, a on es sintetitza, què regula? Com s’obté pels diabètics. 

    
    Pràctiques de laboratori (8h): 

  •         Mesures espectrofotomètriques:
  •         Determinar la concentració de glucosa en unes mostres de sèrum  normal i altres de sèrum diabètic. Recta patró. 
  •         Determinació de glucosa mitjançant el glucòmetre.
  •         Determinació de certs metabòlits amb tires de test d’orina.
  •         Determinar la concentració de proteïna. Recta patró. Sobreexpressió d’una proteïna en bacteris.

Treball no presencial (3h)

Aplicabilitat a l'aula

La majoria de les pràctiques es poden aplicar a les classes d’ESO i Batxillerat.

Valors afegits

-Possibilitat de fer visita (gratuïta) al centre amb  un grup d'alumnes durant el curs escolar
-Assessorament al professorat durant l'any en curs, relacionats amb el contingut del curs.
-Assessorament específic per als treballs de recerca, relacionats amb el contingut del curs.

Cal portar algun material, dispositiu i vestimenta específics

Bata de laboratori, si en teniu

Aquest curs està tancat

Adreça

Facultat de Biologia
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de Barcelona (UB)
Av. Diagonal 643, edifici Prevosti, planta -1
08028 Barcelona

Data i horari del curs

8, 10 i 15 de febrer de 2017 de 15.30 a 19.30h +3h de treball no presencial. Barcelona
Cal assistir a totes tres sessions
Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament

Hores totals

15h

Nombre de places

12

Preu

36 euros

Certificat

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (15h)

Codi del curs

PIC1203