El canvi climàtic vist des de l'oceà

Curs nou!

El paper de l'oceà en el clima terrestre és tan rellevant com desconegut per gran part de la societat. Recordem que l'oceà ocupa el 70% de la superfície del planeta i juga un paper central i modulador de la dinàmica del clima. No obstant això, els humans no tenim una percepció directa de la seva influència en el clima i el canvi climàtic cat els oceans no formen part del nostre hàbitat.

Amb aquest curs els professors podran enriquir, complimentar i actualitzarels seus coneixements amb els continguts més actuals sobre el canvi climàtic i el paper que hi juga l'oceà.  D'aquesta manera els alumnes podran disposar d'una millor formació sobre aspectes que cada cop tenen una més gran importància en la societat actual i futura, a més d'estimular futures vocacions professionals lligades a l'estudi del mar.

Perfil del professorat

Biologia, Economia, Ètica- filosofia, Física, Matemàtiques, Química, Tecnologia

Cursos

3r-4t ESO, Treball de recerca
1r Batxillerat, 2n Batxillerat

Objectius del curs

Proporcionar una formació addicional als professors de ESO/Batxillerat en base al coneixement que actualment tenim de l'oceà i el seu paper central en la dinàmica del clima de la Terra.
-Actualitzar els coneixements més actuals sobre la dinàmica oceànica
-Mostrar una aproximació als processos, incerteses i projeccions dels fenòmens climàtics des d'una perspectiva centrada en l'oceà, amb els resultats més actuals de la recerca.
-Emfatitzar el paper central que l'oceà té en el canvi climàtic, especialment en aspectes claus com ara el nivell del mar, la temperatura de la Terra i el cicle de l'aigua.

Continguts

Professorat del curs:

 • Josep Lluís Pelegrí Llopart, Professor d'Investigació del CSIC i Cap  del Departament d'Oceanografia Física i Tecnològica
 • Joaquim Ballabrera Poy, Científic Titular del CSIC
 • Jordi Salat Umbert, Tit. Superior del CSIC
 • Emili Garcia Ladona, Investigador Científic del CSIC
 • Neus Figueras Balaña, Tit. Superior del Pla d'Ocupació Juvenil

Les sessions teòriques versaran sobre els següents temes:

 1. Balanç radiatiu planetari: el paper de l'oceà. Efecte hivernacle
 2. Sistema atmosfera-oceà: circulació atmosfèrica i oceànica, processos i llurs escales
 3. Com observem l'oceà: dades, observacions, tecnologies
 4. Cicle de l'aigua: propietats de l'aigua de mar, salinitat, fluxos d'evaporació i precipitació
 5. Nivell del Mar: com varia i per què ?
 6. Descrivint el clima mitjançant índexs: què són?, quina informació ens donen?, NAO, AMO, ENSO,...
 7. Models climàtics: com es fan les prediccions?, tipus de models climàtics

La part d'exercici demostratius de caire pràctic es dedicaran a:

 • il·lustrar aspectes bàsics sobre l'efecte hivernacle
 • propietats de l'aigua salada
 • circulació oceànica termohalina
 • experiment de convecció (cel·les de Benard)

La part d'exercicis pràctics telemàtics consistirà en:

 • exercicis a través d'una web on les preguntes són progressives en relació al coneixement d'un tema.

Aniran acompanyats de breus continguts conceptuals gràfics i multimèdia relacionats.

 • Aquest curs s'inscriu en les línies de recerca sobre la física de l'oceà i el clima de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) que tenen per objectiu descriure i explicar el comportament físic de l'oceà i el seu paper en el clima de la Terra, utilitzant els principis de la mecànica de fluids i la termodinàmica.
 • L’observació i anàlisi del moviment de l'aigua (ones i corrents), de la transferència d'energia i quantitat de moviment entre l'oceà i l'atmosfera, i de les propietats especials de l'aigua de mar, com ara la propagació de l'energia electromagnètica, serveixen per a millorar el coneixement existent sobre els processos físics de l'oceà, des de la seva microestructura fins a fenòmens climàtics d’escala planetària (com ara El Niño i l’Oscil·lació de l’Atlàntic Nord). Altres línies de recerca són el desenvolupament de noves tècniques d’anàlisi de dades obtingudes des de l’espai, i molt especialment de la salinitat superficial, mesurada des del 2009 pel satèl·lit SMOS de l’Agència Espacial Europea, així com el disseny d’instrumentació oceanogràfica i el desenvolupament de models numèrics per a estudiar diversos aspectes de la dinàmica oceànica.

Aplicabilitat a l'aula

Els exercicis pràctics seran de caràcter demostratiu i es faran a l'aula o bé en un laboratori del propi centre.
Aquest exercicis, dissenyats amb material d'ús corrent i baix cost, estan pensats no només per il·lustrar conceptes explicats a les sessions teòriques, sinó perquè es puguin reproduir a les aules dels instituts d'ensenyaments amb una mínima inversió.

Valors afegits

-Possibilitat de fer visita (gratuïta) al centre amb un grup d'alumnes durant el curs escolar,
-Obsequi d'un kit amb els materials necessaris per portar a terme les pràctiques: DVD “Geoscience Animation Library” Ed. Prentice-Hall ( llibreria d'animacions en geociència que es farà servir al llarg de totes les sessions teòriques ) i llibre en paper i pdf traduït al català i castellà “Hands on Oceanography” .
-Assessorament al professorat durant l'any en curs, relacionat amb els continguts del curs
-Assessorament específic per als treballs de recerca, relacionat amb els continguts del curs

Cal portar algun material, dispositiu i vestimenta específics

No

Aquest curs està tancat

Institut de Ciències del Mar (ICM)

Adreça

Passeig Marítim de la Barceloneta 37-49
08003 Barcelona

Data i horari del curs

8 i 10 de març de 16 a 20h i 11 de març de 2017 de 10 a 14h i de 15 a 19h. Barcelona
Cal assistir a totes tres sessions

Hores totals

16h

Nombre de places

20

Preu

36 euros

Certificat

Es donarà un certificat acreditatiu als assistents que hagin anat a totes les sessions del curs.

Codi del curs

PIC1206