Els virus, un món en contínua emergència

Curs nou!

La majoria de les malalties infeccioses emergents són de naturalesa vírica. Un exemple és la malaltia causada pel virus de Zika, que ha ocupat portades als mitjans de comunicació, i moltes hores de conversa, durant els darrers mesos. Però entre la informació que ens arriba pels mitjans de comunicació i les grans pel·lícules sobre epidèmies... sabem realment què són aquestes malalties i com es transmeten?

En aquest curs fareu:

 • Introducció a la Virologia. Virus d'ARN. El virus de les Hepatitis B, D i E, de la teoria al diagnòstic clínic.
 • Pràctiques diagnòstiques amb l'objectiu que el professor pugui traslladar els coneixements a l'aula.
 • Introducció a Virtico i Epidemia Virtual: dos jocs didàctics de la . Sociedad Española de Virología.
 • Visita guiada als Laboratoris VHIR/HUVH
 • Possibilitat de tutorització de treballs de recerca
 • Es proporcionaran talls de pel·lícules de cinema que permetran una discussió sobre les veritats, mitges veritats i falsedats del cinema enrelació al món dels virus.

 

Els investigadors del VHIR, especialistes en virologia, introduiran els conceptes d’aquest món (virologia, virus d’ARN, virus d’Hepatitis...) utilitzant jocs, material cinematogràfic i material pràctic-didàctic proporcionat utilitzant jocs, material cinematogràfic i material pràctic-didàctic proporcionat. Els professors tindran els coneixements i les eines proporcionades per traslladar a l’aula el coneixement sobre aquestes malalties virals.

 • Es parlarà sobre virus emergents com Zika, Chikungunya, Lassa Fever, Ebola entre altres. Conèixer el cicle biològic dels virus, el seu comportament, les rutes de transmissió i els nous mètodes d’estudi pot generar un coneixement útil al professorat de secundària per transmetre aquesta informació als estudiants. 
 • Els investigadors del VHIR oferiran una introducció als conceptes de virologia, als virus d’ARN, els virus d’Hepatitis fent especial esment als virus de l’Hepatitis B i C. S’explicarà el cicle vital, el perquè de les emergències i re-emergències d’aquests agents infecciosos, quines són les vies de transmissió, el risc d’infecció segons els hàbits, els nous mètodes d’estudi basats en la seqüenciació massiva per estudiar el virus i quin és l’estat de la recerca en aquesta malaltia. 

Perfil del professorat

Biologia, Química

Cursos

3r-4t ESO, Treball de recerca
1r Batxillerat, 2n Batxillerat

Objectius del curs

-Proporcionar als professors les bases per entendre conceptes bàsics sobre els virus, que permetin una visió crítica davant la informació que apareix als mitjans de comunicació, a les xarxes socials i a Internet.
-Estimular l’interès dels alumnes en la ciència, i en concret en la virologia, i donar eines per estimular el seu esperit crític sobre la informació que reben des dels medis de comunicació o via xarxes.

Continguts

 • ​​Sessió 1: Dimecres 15 de març de 2017
  • 16-16_30 VHIR Edifici Mediterrània.
  • 16:30-19:30 AULA 201 PB Sud Unitat Docent HUVH: Introducció a la Virologia. Virus d'ARN. Els virus, un món en contínua emergència. El Virus de l'hepatitis C.
  • 19:30-20 AULA 201 PB Sud Unitat Docent HUVH (o bé AULA INFORMÀTICA UAB-HUVH): Introducció a Virtico i Epidemia Virtual: dos jocs didàctics de la Societat Espanyola de Virologia.

 

 • Sessió 2 Divendres 17 de març de 2017
  • 16-20 Sala de Cursos Edifici Collserola: Els virus, un món en contínua emergència. Els virus en el cinema.

 

 • Sessió 3. Dimecres 22 de març de 2017
  • 16-20 Sala de Cursos Edifici Collserola. El virus de les Hepatitis B, D i E, de la teoria al diagnòstic clínic.
    
 • Sessió 4. Divendres 24 de març de 2017
  •  16-17:30 Visita guiada als Laboratoris VHIR/HUVH, Edifici Mediterrània:

-Inici de la visita al VHIR i a un laboratori de Recerca Bàsica i Translacional (Malalties Hepàtiques 006 i UAT).

-Visita als Laboratoris Assistencials Centrals de l´Hospital Universitari Vall d’Hebron, per on cada dia passen entre 15000-16000 tubs de mostres per analítiques.

 •           17:30-20 Pràctica BIBLIOTECA Edifici Microbiologia:

-Base teòrica per aprendre a diagnosticar hepatitis virals

-Pràctica diagnòstica amb l'objectiu de que el professor pugui traslladar els coneixements a l'aula.  

Aplicabilitat a l'aula

-Es proporcionarà un joc online (Virópolis) i es presentarà un joc en forma d'app (Virtico), a més del material didàctic teòric. Els dos jocs han estat dissenyats per la Sociedad Española de Virología i el Dr. Josep Quer del VHIR ha participat en la redacció dels continguts de tots dos jocs.
-Es proporcionaran talls de pel·lícules de cinema que permetran una discussió sobre les veritats, mitges veritats i falsedats del cinema enrelació al món dels virus.

Valors afegits

-Possibilitat de fer visita (gratuïta) al centre amb  un grup d'alumnes durant el curs escolar
-Assessorament al professorat durant l'any en curs, relacionat amb els continguts del curs.
-Assessorament específic per als treballs de recerca, relacionat amb els continguts del curs.

Cal portar algun material, dispositiu i vestimenta específics

No

Aquest curs està tancat

Adreça

Facultat de Medicina de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron
Barcelona

Data i horari del curs

15, 17, 22 i 24 de març de 2017 de 16 a 20h. Barcelona NOVES DATES!
Cal assisitr a totes quatre sessions
Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament

Hores totals

16h

Nombre de places

25

Preu

36 euros

Certificat

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (16h)

Codi del curs

PIC1205