Nanolabs: química predictiva en espais confinats

Curs nou!

Nanolabs: química predictiva en espais confinats - Institut de Química Computacional i Catàlisi, Universitat de Girona (IQCC-UdG). Girona

La Química supramolecular és una branca de la química que estudia l'organització tridimensional de les molècules de manera controlada. Investigadors experts de l'IQCC, tant experimentals com computacionals, mostraran durant el curs com els Nanolabs o espais confinats ofereixen avantatges pel que fa a la velocitat de reacció.

El fet de poder explicar a nivell molecular com una reacció té lloc el fa un tema molt atractiu i pot donar aquella visió de la química que els estudiants no s’esperen. A partir de models es podrà construir aquests NanoLabs, que  no estan limitats, i veure si una reacció hi pot tenir lloc o no.

D'aquesta manera, el professorat:

 • es formarà en el camp de la química en espais confinats
 • a partir de programes de modelització molecular, podrà comprendre (i explicar) determinats conceptes de la química i/o bioquímica 
 • podrà traslladar a les aules els coneixements teòrics i pràctics adquirits com a innovació important dins de la química i/o bioquímica.

Més informació al post publicat al blog de les Vocacions científiques Què és un NanoLab? signat pels investigadors de l'IQCC aquí

Perfil del professorat

Biologia, Física, Química, Tecnologia

Cursos

Treball de recerca (4t ESO/1r Batxillerat)
1r Batxillerat, 2n Batxillerat
Cicles formatius relacionats amb Química

Objectius del curs

- Mostrar què és la química supramolecular en espais confinats i les seves avantatges en el món de la catàlisi.
- Donar les eines necessàries per poder facilitar la compressió de molts fenòmens estructurals de la química de manera més senzilla.
- Facilitar les eines necessàries per traslladar a les aules els coneixements adquirits a les aules, eines que no s'expliquen en cursos fonamentals.

Continguts

El curs es dividirà en dues sessions, la primera més teòrica seguida d'una més pràctica, on els professors podran aplicar els conceptes que hauran après en la primera. La idea és que durant cadascuna de les sessions hi hagi una activitat didàctica aplicable al curriculum escolar.

 • Introducció a la Química en espais confinats
 • Pràctica 1: Dissenya el teu propi enzim 
 • Pràctica 2: Caracteritza la teva nanoestructura supramolecular.
 • Aplicació al CV dels estudis de ESO i Batxillerat, experiències prèvies
 • Visita guiada als Serveis Tècnics de Recerca i als laboratoris de recerca de Grup de Recerca de Química Bioinspirada i Supramolecular (QBIS) 

L'Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) de la Universitat de Girona (UdG) és el resultat de la fusió de l'antic Institut de Química Computacional (IQC), el Grup de Recerca de Química Bioinspirada i Supramolecular (QBIS) i l’Unitat d'Investigació de Metalls de Transició en Síntesi Orgànica (METSO). El denominador comú de gran part de la recerca que fa el nou IQCC és la catàlisi homogènia sostenible, abordada des del laboratori experimental i el computacional de forma simultània i coordinada al mateix temps.

La catàlisi en processos de síntesi química es presenta com una de les àrees de recerca claus del futur per millorar els processos de síntesi del sector químic industrial. S'estima que el 90% de tots els productes químics produïts involucren catalitzadors en alguna etapa del seu procés de fabricació. Els processos industrials basats en catàlisi per metalls de transició estan àmpliament establerts en processos de reaccions d'hidrogenació, oxidació i acoblaments creuats, com exemples de catàlisi massivament utilitzats. Aquesta química és fonamental per a la síntesi de fàrmacs i de multitud de substàncies que són d'utilitat en el desenvolupament de nous materials. 

Actualment l'IQCC està format per tres grups de recerca SGR reconeguts per la Generalitat de Catalunya:

 • Disseny i Modelatge de Reaccions Catalitzades per Metalls de Transició (DIMOCAT)
 • Química Teòrica i Modelatge i Enginyeria Molecular (QTMEM)
 • Química Bioinspirada, Supramolecular i Catàlisi (QBIS-CAT)

Aplicabilitat a l'aula

-A part de la química supramolecular, la qual està relacionada amb diferents parts dels continguts de batxillerat com és, per exemple, la cinètica, també es farà referència a les tècniques espectroscòpiques per caracteritzar aquests compostos. Justament aquesta part és a on el professorat hi troba a faltar més recursos, ja que es tracta d’una part més nova en el CV.

-Durant el curs, s'utilitzarà programari obert i, per tant, es podrà aplicar allò après a l'aula

Valors afegits

-Possibilitat de fer visita (gratuïta) a les intal·lacions de la UdG pel que fa al camp de l'espectroscopia (Serveis tècnics de Recerca) i als laboratoris del IQCC amb  un grup d'alumnes durant el curs escolar
-Obsequi d'un kit que els professors es podran emportar al centre educatiu
-Assessorament al professorat durant l'any en curs, relacionat amb els continguts del curs
-Assessorament específic per als treballs de recerca, relacionat amb els continguts del curs

Cal portar algun material, dispositiu i vestimenta específics

Ordinador portàtil i els seus correponents cables (carregador i cable USB). Es recomana porta-lo amb la bateria carregada

Aquest curs està tancat

logo IQCC

Adreça

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Facultat de Ciències, Campus Montilivi
17003 Girona

Data i horari del curs

Divendres 17 de març de 15.30 a 20.30h i dissabte 18 de març de 9.30 a 14.30h. Girona
Cal assistir a totes dues sessions
Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament

Hores totals

10h

Nombre de places

15

Preu

36 euros

Certificat

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (10h)

Codi del curs

PIC1207