Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Baldiri i Reixac 10-12
08028 Barcelona
93 542 22 02

L’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), fundat el 2005, és una institució de recerca independent i sense afany de lucre dedicada a la ciència biomèdica bàsica i aplicada, que té per objectiu contribuir a la millora de la qualitat de vida per mitjà de l’aplicació dels avenços en aquest àmbit. L’objectiu de l’IRB Barcelona és promoure la recerca multidisciplinària d’excel·lència en la interfície entre la biologia i la química, així com fomentar la col·laboració entre les entitats locals i els instituts de recerca internacionals, proporcionar una formació d’alt nivell en ciències biomèdiques als nostre personal, estudiants i visitants, promoure la innovació i la transferència de tecnologia i activar un diàleg obert amb el públic a través d’activitats de divulgació i educatives.