Biodiversitat i funció en microorganismes marins: una finestra per estudiar la importància i la complexitat de l'ecosistema costaner

Biodiversitat i funció en microorganismes marins: una finestra per estudiar la importància i la complexitat de l'ecosistema costaner · Institut de Ciències del Mar (ICM)- Barcelona

El curs se centra en l'estudi de les espècies de microorganismes dels ecosistemes marins i els factors que regulen la seva abundància. Concretament, s'abordaran els factors que regulen l’estructura de la comunitat de microorganismes i com la variabilitat del clima i les pertorbacions humanes afecten els ecosistemes marins de la zona costanera del Mediterrani.

Perfil del professorat

Biologia, Natura

Cursos

1r-2n ESO, 3r-4t ESO, 2n Batxillerat

Objectius del curs

-Millorar la formació del professorat posant-los en contacte directe amb els investigadors i la recerca que es desenvolupa actualment als centres de recerca a Catalunya destacant la connexió entre la recerca actual i els continguts acadèmics de l'ESO i el Batxillerat.
-Proporcionar al professorat les eines necessàries per transmetre el coneixement més actual a l'aula.
-Transmetre de forma didàctica conceptes que són part del contingut de les matèries Ciències naturals (ESO) i Biologia (Batxillerat) com per exemple la diversitat dels ecosistemes marins, els cicles de vida, i les xarxes tròfiques.
-Conscienciar als estudiants sobre la influència de les activitats humanes en els ecosistemes marins i de la importància de la seva conservació.

Continguts

Continguts teòrics

Durant el curs es tractaran els següents conceptes:

 • diversitat dels ecosistemes marins
 • cicles de vida
 • fitoplàncton
 • productivitat
 • xarxes tròfiques
 • proliferacions algals
 • tècniques de seqüenciació
 • zona costanera
 • canvi climàtic
 • pèrdua d'hàbitat.

Continguts pràctics

La part pràctica, que es realitzarà en dues sessions, inclou des de la recollida de mostres d'aigua del port de BCN fins a la microscòpia i anàlisis molecular.

Es treballarà el concepte d’identificació de microorganismes marins laboratori molecular i microscòpia. Les tècniques d'investigació canvien i així com les definicions operatives. En el camp de la microbiologia marina, l'absència de cultius purs dels microorganismes marins, que no presenten molta diversitat morfològica, ha limitat la quantificació d’un món molt divers. Els descobriments de quines espècies tenim i quantes hi ha, ha anat molt lligat amb el desenvolupament de metodologies.

En els últims anys la incorporació de tècniques de biologia molecular als estudis ha permès l'obtenció d'informació transcendental i valuosa sobre l'estructura genètica de les espècies i poblacions de nombrosos microorganismes. Possiblement els majors avenços en ciències ambientals avui dia han estat els avenços metodològics, conceptuals i empírics de l'ecologia aquàtica microbiana.

En les pràctiques veurem:

 • com són els microorganismes marins sota el microscopi
 • com entenem la seva diversitat genètica.
 • parlarem de l'actual concepte biològic d'espècie i què és el que actualment manca per esbrinar en aquest camp.

Es demanarà al professorat

 • que provi a la seva aula el material educatiu relacionat amb el curs (SeaDance).
 • una avaluació posterior de l’activitat a l’aula i es dedicarà temps final del curs a una discussió general sobre el contingut i el material proporcionat.   

Treball no presencial 3h

 • Inclou tant les lectures bibliogràfiques com les pràctiques al centres educatiu per provar el material educatiu i traslladar la formació a l’aula.

Aplicabilitat a l'aula

-El curs abordarà conceptes que formen part del currículum escolar tan de l'ESO com del Batxillerat.
-A més a més, el curs inclou el disseny de forma conjunta entre investigadors, comunicadors i professorat de material didàctic per a la seva utilització a l'aula: un vídeo. En aquest material s’inclouran els conceptes necessaris per entendre la recerca en ecosistemes marins, i també les implicacions ambientals i socials d'aquest coneixement en el camp de la conservació de la biodiversitat marina. En el desenvolupament d'aquests materials comptarem també amb el suport d'un comunicador per tal de fer el material didàctic més atractiu pels joves, a més de científicament rigorós i pedagògic.

-2n ESO: un dels continguts comuns a tots els blocs es l'anàlisi d’un ecosistema proper tot identificant el paper de cadascun dels elements planctònics que el configuren.
-3r ESO: un dels continguts comuns a tots els blocs es la caracterització de les conseqüències de l’activitat humana sobre la biosfera a partir d’analitzar la modificació dels cicles de matèria i del flux d’energia de la natura. Identificació dels mecanismes autoreguladors dels ecosistemes en els cicles de matèria i el flux d’energia d’un ecosistema proper.
-2n Batxillerat: l'estudi de la biodiversitat és un dels tres continguts principals. En concret, la representació esquemàtica i discussió de xarxes tròfiques dels ecosistemes aquàtics i el reconeixement de la importància dels productors en el manteniment dels ecosistemes i de la vida a la Terra són dos aspectes importants dels continguts de la matèria de Biologia.

Valors afegits

Es desenvoluparà material educatiu per facilitar la transmissió dels coneixements adquirits pel professorat als seus alumnes. Es tracta concretament d’un vídeo d’introducció al món de la diversitat dels microorganismes marins i un joc interactiu sobre xarxes tròfiques (per exemple, SeaDance). Aquest material es crearà tenint en compte l'experiència prèvia del professorat per tal d'assegurar la seva eficiència.

Cal portar algun material, dispositiu i vestimenta específics

No

Aquest curs està tancat

Institut de Ciències del Mar (ICM)

Adreça

Passeig Marítim de la Barceloneta 37-49
08003 Barcelona

Data i horari del curs

ICM-CSIC (Barcelona)
17, 22 i 24 de novembre de 2017 de 16 a 20h + 3h de treball no presencial
*Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

Hores totals

15h

Nombre de places

15

Preu

36 euros

Certificat

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat (15h)

Codi del curs

PIC1310