Bioquímica, fermentacions i "microworld"

Bioquímica, fermentacions i "microworld" - Universitat de Barcelona (UB). Barcelona

Una breu introducció a la bioquímica dels microorganismes per a poder-los diferenciar (Gram+, Gram- i llevats). Estudi de la fermentació alcohòlica, dels antibiogrames i del creixement bacterià. Tot des d'una vessant pràctica per la seva aplicació a l'ensenyament primari i secundari (ESO i batxillerat).

Perfil del professorat

Biologia, Natura, Química

Cursos

ESO i batxillerat

Aplicació a les assignatures de:
-Ciències de la naturalesa (3-4t ESO)
-Treball de recerca (4t ESO/1r Batxillerat)
-Biologia (Batxillerat)

Objectius del curs

Mostrar que la relació entre la bioquímica i la microbiologia permet dissenyar experiments per a l'ensenyament secundari que poden ajudar a millorar la formació del professorat.

Continguts

Introducció teòrica (4h):

  • Bioquímica dels microorganismes.Gram+, Gram- i llevats.
  • La fermentació alcohòlica.
  • Condicions de creixement bacterià. Plasmidis i antibiòtics.                                                                                                                                                                    

 Pràctiques de laboratori (8h): 

  • Creixement bacterià (condicions). Antibiogrames.
  • Corba de creixement. Tinció de Gram i observacions microscòpiques.
  • Fermentació. Mesura de metabòlits (glucosa)

Hores de treball dirigit no presencial (3h)

Aplicabilitat a l'aula

Totes les pràctiques es poden traslladar a l'aula

Valors afegits

-Possibilitat de fer visita (gratuïta) al centre amb un grup d'alumnes durant el curs escolar
-Assessorament al professorat durant l'any en curs
-Assessorament específic per als treballs de recerca

Cal portar algun material, dispositiu i vestimenta específics

No

Aquest curs està tancat

Adreça

Facultat de Biologia
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de Barcelona (UB)
Av. Diagonal 643, edifici Prevosti, planta -1
08028 Barcelona

Data i horari del curs

UB - Facultat de Biologia (Barcelona)
18, 20 i 25 d'octubre de 2017 de 15.30h a 19.30h +3h de treball no presencial
*Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament

Hores totals

15h

Nombre de places

12

Preu

36 euros

Certificat

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (15h)

Codi del curs

PIC1303