El mar: un món de vida en moviment. Interacció entre processos físics i biològics, des d'una gota a l'oceà sencer

El mar: un món de vida en moviment. Interacció entre processos físics i biològics, des d'una gota a l'oceà sencer - Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Barcelona

Sabies que els tres primers metres de l’oceà allotgen més calor que tota l'atmosfera? Que els oceans contenen 55 vegades més carboni inorgànic que l'atmosfera? I que la massa del 99% del substrat que alberga la vida són els oceans? Això i moltes altres coses fan que el clima del planeta Terra depengui majoritàriament d'allò que s'esdevé als oceans.

T'has preguntat mai....

Com es mou l’oceà? Quines són les zones més productives del planeta? Qui viu en una gota d'aigua? Qui menja què? Qui menja qui? On va a parar la matèria produïda al mar? Quin impacte té l’home en l’ecosistema marí?

Aquestes són algunes de les preguntes que volem contestar en aquest curs posant èmfasi en la importància de protegir el medi ambient.

En aquest curs teòrico-pràctic d’oceanografia transversal que integra diferents disciplines (física, química i biologia), mirarem els oceans amb una visió integral, on la complexitat del sistema és molt més que la suma de les parts. Veurem que l’oceà mostra el comportament d’un sistema complex a molt diverses escales espacials i temporals.

Volem transmetre-us el nostre entusiasme per aquesta branca de les ciències i així donar-vos més eines per tal que els alumnes s’emocionin amb la ciència marina.

Perfil del professorat

Biologia, Física, Matemàtiques, Química, Tecnologia

Cursos

1r, 2n, 3r-4t ESO, Treball de recerca
1r Batxillerat, 2n Batxillerat

Objectius del curs

-Transmetre de forma didàctica conceptes que són part del contingut de les matèries de Ciències naturals (ESO), Biologia i Física (Batxillerat) com per exemple la circulació oceànica, la producció de l'oceà i les xarxes tròfiques.
-Conscienciar als estudiants sobre la interrelació entre els moviment de l'aigua de l'oceà i els organismes que hi viuen, així com l'impacte que hi tenen les activitats humanes.

Continguts

1- Una visió holística de l’oceà

L’oceà té moviments a escales espacials i temporals molt diverses, des de petits remolins a escales de mil·límetres i fins als grans girs oceànics i la cinta transportadora global que s’estenen per tota la Terra amb temps característics de desenes i centenars d’anys. Tots aquests subsistemes interaccionen per donar lloc a la complexitat del sistema terrestre, el planeta viu.

2- El sistema circulatori del nostre planeta

Els corrents oceànics són veritablement el sistema circulatori d’un planeta viu. Les seves estructures espacials són estructures de branca, anàlogues a les estructures que optimitzen la distribució de les propietats en qualsevol sistema viu.

3- Cicles de la vida: el sistema mai s’atura

La vida es mou, polsa, sorgeix i sembla que desapareix per tornar a sorgir. Els cicles temporals en els sistemes vius, com ara el batec del nostre cor, donen lloc a la vida. La Terra no n’és l’excepció, amb una periodicitat estacional dominant però amb altres multituds de cicles a molt diverses escales.

4- Capacitat de reciclatge

Els oceans són el millor exemple de la capacitat que té la Terra a reciclar-se. Mitjançant la fotosíntesi, l'energia solar es converteix en energía química, es capta carboni i es genera matèria orgànica i oxigen. Aquesta matèria orgànica circula pels oceans, es degrada i s'acumula en fondària, de manera que quan l'aigua torna a la superfície està recarregada dels nutrients necessaris per iniciar un nou cicle de producció primària, un nou cicle de vida.

5- Estructura de la comunitat

La producció primària és la primera baula de la cadena tròfica, és la base de l'abundància i diversitat de vida al planeta. Els sistemes ecològics s’ajusten fins a trobar una situació d’equilibri en el qual la massa, l'energia i la informació flueixen entre les diferents nivells tròfics. Davant d’una pertorbació l’equilibri es trenca, però els sistemes naturals solen tenir una elevada resiliència o la  capacitat del sistema de tornar a trobar el seu equilibri després d’una pertorbació.

 

Sessió 1 - Dimecres 18 d'octubre de 2017. 16-20h

 • Comparativa entre els patrons pulsatius dels éssers vius i de l’oceà.
 • Taller de boies i introducció a les xarxes de participació ciutadana d’observació de la natura.

Sessió 2 - Dissabte 21 d'octubre de 2017.  9.30-13.30h

 • Tast de campanya oceanogràfica en el port: disc de Secchi, botella de Niskin, boia, xarxa de fitoplàncton, sensor de temperatura i salinitat
 • Processat de dades i observació de mostres al microscopi
 • Discussió dels resultats i posada en comú

Sessió 3 - Dimecres 25 d'octubre de 2017.  16-19.30

 • La biodiversitat dins una gota d'aigua
 • Proliferacions fitoplanctòniques naturals i afavorides per l’home. Implicacions socio-econòmiques i ambientals de les proliferacions d’algues.  
 • Taller DIY (fes-ho tu mateix) de xarxes i altres estris per pescar i concentrar el plàncton.
 • Funcionament de les xarxes tròfiques microbianes a l'Oceà i el seu paper en els cicles biogeoquímics. Implicació en el canvi global.
 • Taller de microbiologia: Com visualitzar els bacteris marins (1a part).
 • Experiment de termoclina i remolins.

Sessió 4 - Divendres 27 d'octubre de 2017. 16-19.30h

 • Les bombes de carboni i la capacitat de l’oceà per a segrestar carboni ara i les prediccions del futur.
 • Observar els moviments dels organismes planctònics com a resposta enfront a l’estímul de llum i preses.
 • Introducció a l’oceanografia: aproximació a les diferents escales espacio-temporals.
 • Taller de microbiologia: Com visualitzar els bacteris marins (2a part).
 • Valoració del curs i aplicabilitat a les aules.
 • Conclusions

Professorat: Raul Bardají, Elisa Berdalet, Paola Castellanos, Carlos Cordero, Celia Marrasé, Josep Lluís Pelegrí, Carine Simon, Dolors Vaqué i Magda Vila. 

Aplicabilitat a l'aula

Aquest curs s’adequa als continguts claus següents: Model d’ecosistema, Riscos naturals i Impactes mediambientals de l'activitat humana

*ESO
Concretament, a l’ESO, conèixer i caracteritzar els elements que constitueixen el sistema Terra i les principals interaccions entre si. Identificar els riscos naturals que poden afectar els humans i relacionar-los amb el sistema Terra. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.
-A 1r i 2n d’ESO, identificació de les poblacions d'individus que formen l’ecosistema i interpretació del seu funcionament utilitzant un model anàleg al d'ésser viu.
-A 3r d’ESO caracterització de les conseqüències de l’activitat humana sobre la biosfera‬ a partir d’analitzar la modificació dels cicles de matèria i del flux d’energia de la natura.
-A 4t d’ESO conceptualització de la Terra com un sistema que s’autoregula, biodiversitat i distribució dels éssers vius a la Terra, el procés tecnològic, disseny i construcció d'objectes.

*Batxillerat
-A 1r de Batxillerat, entre els continguts de ciències naturals, hi ha les capes fluides de la Terra, riscos i recursos naturals, gestió ambiental i desenvolupament sostenible. Els canvis causats per la transferència de matèria i energia, les interaccions dels éssers humans amb el medi ambient.
-A 2n de Batxillerat, es treballa el concepte de les aigües oceàniques i valoració dels riscos i els impactes mediambientals en les zones costaneres (debat sobre la gestió del litoral). Estudi pràctic i aplicació sobre casos concrets de riscos, impactes i gestió del litoral català.

Valors afegits

-Kit en prèstec per poder fer les pràctiques experimentals
-Possibilitat de visitar gratuitament el centre amb  un grup d'alumnes durant el curs escolar
-Assessorament al professorat durant l'any en curs
-Assessorament específic per als treballs de recerca

Cal portar algun material, dispositiu i vestimenta específics

No

Aquest curs està tancat

Institut de Ciències del Mar (ICM)

Adreça

Passeig Marítim de la Barceloneta 37-49
08003 Barcelona

Data i horari del curs

ICM-CSIC (Barcelona)
18 d'octubre de 16 a 20h, 21 d'octubre de 9.30 a 13.30h, 25 i 27 d'octubre de 16 a 19.30h
*Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat

Hores totals

15h

Nombre de places

12

Preu

36 euros

Certificat

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat (15h)

Codi del curs

PIC1302