El Sincrotró ALBA: Una llum per veure l'invisible al servei de la recerca

El Sincrotró ALBA: Una llum pe veure l'invisible al servei de la recerca - Sincrotró Alba. Cerdanyola del Vallès

Aquest curs pretèn descobrir als professors de secundària/batxillerat quina és la ciència que hi ha darrera d’un sincrotró i quines aplicacions té en diferents àmbits com la biologia, ciència de materials, medi ambient, medicina, patrimoni artístic, etc.). Les bases de la física i la química són presents dia a dia al funcionament d’aquesta instal·lació (electromagnetisme, estructura de l’àtom, òptica, etc.), fomentant i fent més atractives entre els alumnes les vocacions científiques.

Perfil del professorat

Física, Química, Tecnologia

Cursos

ESO i batxillerat

Aplicació a les assignatures de:
Física i química, Tecnologia (optatives 4t ESO)
Treball de recerca (4t ESO/1r Batxillerat),
Física i química (1r Batxillerat, 2n Batxillerat)

Objectius del curs

-Apropar la ciència i fomentar les vocacions científiques als alumnes de secundària i batxillerat.
-Donar a conèixer l’activitat del Sincrotró ALBA entre els alumnes i professors d'ESO i batxillerat.


Continguts

Sessió 1 -  10 de novembre de 2017

16:00 – 16:15 Registre 
16:15 – 16:30 Introducció i benvinguda
16:30 – 17:00 Introducció al Sincrotró ALBA
17:00 – 17:30 Què és la llum de sincrotró  i quines tècniques s’utilitzen
17:30 – 18:00 Descans
18:00 – 19:30 Aplicacions de la llum de sincrotró a l’àmbit biomèdic (teoria i pràctica al laboratori – analitzar cristalls de proteïnes)
19:30 – 19:55 Visita Línies de llum BIO: XALOC, NCD, MISTRAL
19:55 – 20:00 Resum del dia i recursos
 
Sessió 2 - 15 de novembre de 2017
16:00 – 16:15 Registre
16:15 – 16:45 Acceleradors de partícules per produir llum de sincrotró
16:45 – 17:30 Visita ACC: sala de control, imants, passarel·la, exterior del laboratori buit 
17:30 – 18:00 Descans
18:00 – 19:00 Exercicis pràctics:
  • La força de Lorentz 
  • Fes el teu accelerador de partícules
19:00 – 19:55 Aspectes tècnics per al bon funcionament d’un sincrotró:  buit, refrigeració, consum elèctric, alineament, etc. 
  • Pràctica sobre els 3 estats de l’aigua.
19:55 – 20:00 Resum del dia i recursos
 
Sessió 3 - 17 de novembre de 2017
16:00 – 16:15 Registre
16:15 – 17:00 Radioactivitat versus radiació: aspectes de protecció radiològica al Sincrotró ALBA
17:00 – 17:45 Aplicacions de la llum de sincrotró a l’àmbit de materials i química 
17:45 – 18:15 Descans
18:15 – 18:45 Exercicis pràctics: 
  • L’espectroscòpia  
  • La difracció 
18:45 – 19:45 Visita a les línies de l’àmbit dels materials: CLAESS, CIRCE, BOREAS, MIRAS, MSPD 
19:45 – 20:00 Avaluació del curs i seguiment
 

*Hores de treball dirigit no presencial (3h)

  • Breu informe d'avaluació del curs amb resultat dels experiments realitzats a classe amb els alumnes.

Aplicabilitat a l'aula

Aquest curs permetrà als alumnes relacionar conceptes bàsics de la física o la química amb el funcionament del sincrotró. A més a més, podran utilitzar el principi de funcionament de les tècniques d’ALBA per fer experiments a classe i comprovar com s’extrau informació amb elles.

Valors afegits

Els professors assistents al curs tindran la possibilitat d’organitzar una visita guiada amb els seus alumnes de secundària i batxillerat al Sincrotró ALBA.
A més a més, i previ a la visita dels estudiants, els professors disposaran d’un kit de material informatiu per explicar què és un sincrotró i quines aplicacions té (vídeo, presentacions, fitxes d’exemple per fer demostracions als estudiants, material bàsic per fer un experiment a l’aula, etc.).
El Sincrotró ALBA també posa a disposició dels professors una bústia d’assessorament sobre les temàtiques tractades en el curs.
En casos puntuals – on el tema estigui relacionat amb la temàtica del Sincrotró i els alumnes tinguin un expedient acadèmic amb bones qualificacions-, personal del Sincrotró ALBA podrà fer de tutor de treballs de recerca. Aquests casos seran avaluats, cas per cas, pel Sincrotró ALBA.

Cal portar algun material, dispositiu i vestimenta específics

No

Aquest curs està tancat

Data i horari del curs

Sincrotró Alba (Cerdanyola del Vallès)
10, 15 i 17 de novembre de 16 a 20h + 3h de treball no presencial
*Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat

Hores totals

15h

Nombre de places

30

Preu

36 euros

Certificat

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (15h)

Codi del curs

PIC1306