La medicina regenerativa i l’enginyeria de teixits

La medicina regenerativa i l’enginyeria de teixits - Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). Barcelona

Què és l'enginyeria de teixits?

En aquest taller aprendrem, de la mà d'experts en el camp de la bioenginyeria, els principis bàsics de la regeneració d'òrgans i teixits mitjançant la fabricació de biomaterials. L'aparició de les impressores 3D i la possibilitat de fabricar òrgans i teixits de recanvi plantegen a la medicina actual un ventall de noves possibilitats, així com al seu torn un munt de problemes ètics i morals. En definitiva, aprendrem i aprofundirem en els últims avenços en el camp de la bioenginyeria i la medicina del futur.

En aquest context, durant el taller s'introduirà al professorat el concepte d'alliberament controlat de substàncies actives i podreu fabricar vosaltres mateixos partícules alliberadores de fàrmacs i comprovar la seva eficàcia en plaques de cultiu de llevats, pràctica que podrà ser traslladada a l'aula. A més, podreu visitar els laboratoris de l'IBEC on podreu assistir a una demostració de dues de les tècniques més emprades en la fabricació de biomaterials i enginyeria de teixits: l'electrofilat i la bioimpressió 3D. 

Perfil del professorat

Biologia, Química

Cursos

Batxillerat

Biologia, Química (1r Batxillerat, 2n Batxillerat)

Objectius del curs

Proveir d’eines que permetin transferir als alumnes coneixements sobre la recerca actual en l’àmbit de l’enginyeria de teixits:
- Els fonaments teòrics sobre l’enginyeria de teixits i els biomaterials aplicables en el camp de la bioenginyeria.
- Exemple pràctic traslladable a l’aula: Encapsulació i alliberament de fàrmacs en plaques de cultiu de llevats.

Oferir la possibilitat de:
1) Comprendre la necessitat de la recerca en biomaterials
2) Conèixer les tècniques més punteres en enginyeria de teixits com la bioimpressió 3D
3) Conèixer i aplicar les tècniques d’alliberament de fàrmacs controlats

Continguts

Continguts teòrics:
- Introducció a l’enginyeria de teixits
- Coneguem els biomaterials
- Els òrgans a la carta
- L’alliberament de fàrmacs controlat
 
Continguts pràctics:
- Observació de la tècnica de bioimpressió 3D i electrofilat
- Encapsulació i alliberament de fàrmacs en plaques de cultiu de llevats

Aplicabilitat a l'aula

-Els coneixements adquirits en aquest curs permetran als professors tenir una nova perspectiva sobre la recerca en l’àmbit de la enginyeria de teixits així com aprendre pràctiques senzilles de traslladar a qualsevol centre d’ensenyament.
-El curs posarà a l’abast del professorat diferents materials didàctics traslladables a l’aula així com la possibilitat de llogar una maleta amb el material necessari per a realitzar les pràctiques.

A l’assignatura de Biologia els alumnes de Batxillerat podran aplicar els coneixements adquirits per:
- La competència en indagació i experimentació,
- La competència en la comprensió de la naturalesa de la ciència
- La competència en comprensió i capacitat d'actuar sobre el món físic
A més aquest curs ofereix el marc idoni per al debat i la defensa de les idees pròpies en camps com el de l'ètica científica o el paper de la recerca bàsica en el món científic actual.

Valors afegits

-Cessió d'un kit amb els materials necessaris per portar a terme les pràctiques
-Assessorament al professorat durant l'any en curs

Cal portar algun material, dispositiu i vestimenta específics

Bata de laboratori

Aquest curs està tancat

Adreça

Baldiri Reixac 10-12

Data i horari del curs

IBEC (Barcelona)
10, 15 i 17 de novembre de 16 a 20h + 3h de treball no presencial

Hores totals

15h

Nombre de places

15

Preu

36 euros

Certificat

Es donarà un certificat acreditatiu

Codi del curs

PIC1307