La resolució de problemes a l’aula de matemàtiques: recursos per al treball i l'avaluació.

La resolució de problemes a l’aula de matemàtiques: recursos per al treball i l'avaluació ​- Associació de Barcelona per a l'estudi i l'aprenentatge de les matemàtiques (ABEAM)-UPC (Barcelona)

Volem un canvi de metologia que permeti treballar el currículum competencialment? Volem aconsenguir que els nostres alumnes "pensin matemàticament"? Volem gaudeixin aprenent matemàtiques? En aquestes sessions presentarem propostes concretes per a l’aula de matemàtiques perquè, a partir de la resolució de problemes, el professorat pugui treballar i avaluar diferents continguts curriculars de manera competencial a l’aula de matemàtiques.

Perfil del professorat

Economia, Física, Informàtica, Matemàtiques, Tecnologia

Cursos

ESO i batxillerat

Aplicació a les assignatures de:
-Matemàtiques (1r a 4t d'ESO)
-Matemàtiques (Batxillerat)

Objectius del curs

-Relacionar els problemes amb les competències matemàtiques que s’han de treballar a l’aula.
-Introduir l’avaluació competencial amb la resolució de problemes a partir d’exemples amb produccions d’alumnes

Continguts

Sessió 1-  25 d'octubre de 2017. 17-20h

  • A la primera part de la sessió es treballaran diverses activitats per a l’aula que porten cap a una metodologia competencial.
  • A la segona part, es farà una reflexió conjunta sobre les característiques d’aquest tipus d’activitat, les seves implicacions didàctiques i metodològiques així com la connexió amb les competències.

Sessió 2-  8 de novembre de 2017. 17-20h

Sessió 3- 15 de novembre de 2017. 17-20h

  • Es treballarà l’avaluació competencial a través de rúbriques. D’una manera pràctica es mostraran exemples a partir de problemes del bloc i es reflexionarà i guiarà en l’elaboració i ús de les rúbriques.

 

Professorat:

  • Cyntia Riquelme, professora del Col·legi Padre Damián Sagrados Corazones i secretaria d'ABEAM. 
  • Mireia López, dra. en didàctica de la matemàtica, professora d'ensenyament secundari i del màster interuniversitari de formació del professorat. Ex-presidenta d'ABEAM.

Totes dues formem part del grup de treball de resolució de problemes de l'ICE de la UPC i són les autores del bloc Banc de recursos del FEM Matemàtiques. Han presentat les feines que s'hi recullen en jornades, en el Congrés Català d'Educació Matemàtica del 2016 i en el CIBEM (Congrés Iberoamericà de Educació Matemática) de 2017. 

Aplicabilitat a l'aula

En el curs, dissenyat en format taller.
Durant les sessions:
-S'exposarà com treballar la resolució de problemes competencials a l'aula de matemàtiques amb exemples concrets i de diferents nivells.
-Es treballaran exemples pràctics d'aquest tipus d'activitats.
-Es mostrarà com treballar la resolució de problemes a l'aula amb diferents propostes per incentivar la motivació de l'alumnat.
-Es proporcionarà als assistents del curs webs on podran trobar àmplies col·leccions de bons problemes per portar a l'aula
-Es presentarà el banc de recursos del FEM Matemàtiques amb propostes ampliades i documentades (amb produccions d'alumnes incloses) d'alguns problemes de l'activitat seleccionats pel seu interès per ser duts a l'aula.

Valors afegits

Es proporcionarà al professorat:
-un recull, en format digital, de llocs web on trobar bon problemes per dur a l'aula i altres recursos sobre la resolució de problemes.
-un dossier amb les fitxes del banc de recursos del FEM Matemàtiques que es treballaran en el curs.

Cal portar algun material, dispositiu i vestimenta específics

No. Tot i no ser obligatori pot ser interessant portar calculadora científica per treballar els problemes proposats, així com l'ús d'ordinador o tauleta per emprar el GeoGebra o altres recursos TIC. L'ús o no d'aquests recursos serà a criteri de cada participant.

Aquest curs està tancat

Data i horari del curs

ABEAM-UPC - Facultat de matemàtiques i estadística (Barcelona) - Informació actualitzada dins dels continguts del curs!
25 d'octubre i 8 i 15 de novembre de 2017 de 17 a 20h
*Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament

Hores totals

9h

Nombre de places

25

Preu

36 euros

Certificat

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (9h)

Codi del curs

PIC1305