Robòtica a les aules: resolució de problemes i aprenentatge de competències científico-tècniques i socials, STEAM Social (S2TEAM)

Robòtica a les aules: resolució de problemes i aprenentatge de competències científico-tècniques i socials, STEAM Social (S2TEAM) -  La Salle Campus Barcelona. Barcelona

Aquest curs vol ser una introducció a la robòtica educativa i social, STEAM Social (S2TEAM), així com als beneficis que té per a l'educació.

Es presentarà un estat de l’art des de l’aproximació acadèmica i empresarial de l’ús de la robòtica en educació i es detallaran recursos i metodologies per implementar la robòtica educativa i social al servei de qualsevol assignatura curricular.  

Es programaran tres robots:

 • el robot educatiu EV3 de LEGO
 • un robot basat amb Arduino
 • el robot social AISOY per fer una activitat en què es treballin competències socials, pensament computacional i pensament enginyeril dins de l'aula

Perfil del professorat

Biologia, Ètica- filosofia, Física, Informàtica, Matemàtiques, Química, Tecnologia

Cursos

Aplicable a totes les matèries
1r-2n ESO, Treball de síntesi
3r-4t ESO, Treball de recerca
1r Batxillerat, 2n Batxillerat

Objectius del curs

-Entendre els conceptes de "què és la educació en STEAM + Social".
-Entendre els beneficis de l'ús de la robòtica en l'aprenentatge.
-Aprendre a utilitzar les eines tecnològiques proposades
-Adquisició de la competència de disseny d’activitats S2TEAM
-Adquisició de la capacitat de temporització de les activitats, de generació de rúrbriques de valoració de les activitats i d'organització de recursos físics en l'aula

Continguts

Introducció

 • Introducció a l'educació STEM, STEAM, i S2TEAM. Introducció al pensamient computacional i enginyeril (1h)
 • Introducció a la robòtica educativa i a la robòtica social (1h)
 • Activitat de robot LEGO EV3 i anàlisis STEAM (2h)

El caminador erràtic: fer un robot que es mogui endavant sense poder utilitzar rodes (45 minuts). En aquest apartat s'introdueix el pensament enginyeril i es compara amb el pensament computacional. Realització d'una activitat vàlida per aplicar a totes les etapes educatives i se n'extreuen les competències i continguts curriculars a analitzar segons l'etapa. 

 • Introducció a la programació en Scratch (1h)
 • Introducció al robot AISOY programat amb scratch (1h)
 • Activitat de robot AISOY i anàlisis decompetències socials (2h)

S2TEAM: en aquest apartat programem el robot AISOY per jugar a pedra, paper, i tisores i posteriorment se'n fa una anàlisi, tant de les competències computacionals que es treballen, com de les competencies socials.

 • Bases del disseny d'activitats S2TEAM tenint en compte la temporització, la configuració de l'aula de treball, la disposició dels recursos tecnològics (1h)

Impressió 3D: dins d'aquest bloc es realitzarà una breu introducció de 10 minuts a la impressió 3D i es posara a imprimir unes peces que caldran per al final de la sessió amb una impressora 3D.

 • Implementació del joc d'estirar la corda, la gallineta cega, i el joc de l'UNO amb el robot EV3 de LEGO. Anàlisi de les competències STEAM i Socials treballades. (3h)
 • Introducció a la tecnología Arduino (1h)
 • Realització d'un joc de memòria (SIMON) amb l'Arduino. Anàlisis de l'activitat (2h)
 • Resum del curs i extracció de conclusions (1h)

Treball dirigit no presencial (3h)

Aplicabilitat a l'aula

El curs consta d’una part pràctica en la qual es programarà el robot educatiu EV3 de LEGO, un robot basat amb Arduino i el robot social AISOY per fer una activitat en què es treballin competències socials, pensament computacional i pensament enginyeril dins de l'aula, per tant en la propia realització en el curs es veurà com es possible aplicar-lo a l'aula.

Igualment, s'exposaran les experiències obtingudes en l'aplicació d'aquestes activitats realitzades prèviament per l'equip investigador de la Salle.

Valors afegits

-Obsequi d'un kit Arduino per a cada docent del curs
-S'explicarà la mecànica de compartiment d'espais amb professors de centres educatius, així com de la tutorització gratuïta de treballs de recerca.
-Tallers per a escoles: La Salle Campus Barcelona posa a disposició de les escoles un conjunt d’activitats, tant de formació pràctica com d’orientació. L’objectiu és acostar l’alumne al món de les enginyeries, l’arquitectura, la gestió i l’animació, d’una forma pràctica, i apropar-lo al món universitari. Aquestes activitats estan dirigides a alumnes de batxillerat i de CFGS. Consulta els nostres tallers per a escoles a partir del portal Escolab (escolab.bcn.cat)
-Tallers individuals: La Salle Campus Barcelona posa a disposició dels alumnes de Batxillerat i CFGS la possibilitat de realitzar tallers individuals de les nostres àrees educatives. Consulta els nostres tallers a partir del portal www.etselquevols.es/tallers/

Cal portar algun material, dispositiu i vestimenta específics

Ordinador portàtil i els seus correponents cables (carregador i cable USB), per poder configurar el programari que s'utilitzi a l'aula.
Es recomana porta-lo amb la bateria carregada.

Aquest curs està tancat

Adreça

La Salle Campus Barcelona
Sant Joan La Salle, 42
08022 Barcelona

Data i horari del curs

La Salle Campus Barcelona (Barcelona)
29 de novembre i 1 de desembre de 16 a 20h i 2 de desembre de 10 a 14h i de 15 a 19h
*Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament

Hores totals

16h

Nombre de places

20

Preu

36 euros

Certificat

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (16h)

Codi del curs

PIC1304