Vers un ensenyament de la química basat en dades reals

Vers un ensenyament de la química basat en dades reals - Institut Químic de Sarrià (IQS). Barcelona

El curs proposat consisteix en la presentació i discussió de recursos per a la preparació d’activitats que facilitin un ensenyament inductiu de la química, en el que l’alumne treballa en activitats motivades a partir de l’observació de fenòmens (demostracions en microescala i vídeos) i dades reals (contextos i bases de dades d’informació química).

Perfil del professorat

Química

Cursos

Química

Treball de recerca (4t ESO/1r Batxillerat), 1r Batxillerat, 2n Batxillerat

Objectius del curs

-Donar suport al professorat per a la utilització dels recursos presentats.
-Oferir recursos al professorat per a incorporar activitats basades en dades en la seva docència.

Continguts

Sessió 1- 3 de novembre de 2017. 16-20h

  • Estratègies per a portar petites demostracions a l’aula. Exemples.
  • Demostracions en vídeo. Recursos i exemples d’activitats.
  • Introducció a les eines simples d’edició col·laborativa i d’edició i anotació de vídeos.
     

Sessió 2- 10 de novembre de 2017. 16-20h

  • Contextos per a aprendre química. Recursos i idees per als diferents temes del currículum.
  • Presentació de les principals bases de dades d’informació química (PubChem, NIST Webbook, ChemSpider, Webelements...) i realització d’activitats basades en dades quantitatives.​

Treball no presencial ​

  • Creació col·laborativa de materials docents

Sessió 3 - 24 de novembre de 2017. 16-20h

  • Visita als laboratoris de recerca d’IQS
  • Exposició i discussió dels materials docents desenvolupats

Aplicabilitat a l'aula

-Els continguts proposats aborden diversos dels temes del currículum oficial català de les assignatures de Física i Química d’ESO (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015) i Química de primer i segon de Batxillerat (DOGC núm. 5183, de 29.7.2008) a través de recursos gratuïts i accessibles.
-Es posarà a disposició dels docents tant el programari utilitzat com els recursos didàctics associats a les diferents pràctiques que es duran a terme.

Valors afegits

-S’ofereixen visites guiades al centre sense cost.
-A més el professorat del curs estarà a disposició dels assistents per a resoldre els dubtes que puguin sorgir en la posada en pràctica dels materials del curs.

Cal portar algun material, dispositiu i vestimenta específics

No

Aquest curs està tancat

Data i horari del curs

IQS (Barcelona)
3, 10 i 24 de novembre de 16 a 20h + 3h de treball no presencial
*Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat

Hores totals

15h

Nombre de places

20

Preu

36 euros

Certificat

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (15h)

Codi del curs

PIC1309